บริการโรงไฟฟ้า Maptaphut Eco Energy Plant


SCG ได้ริเริ่มโครงการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า Industrial waste power plant ภายใต้การดำเนินงานของโรงงานมาบตาพุด Eco Energy Power Plant  ซึ่งนำ Gasification with Ash Melting Technology จากประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งสามารถรองรับขยะได้หลากหลายประเภท เช่น เศษโพลิเมอร์ ผ้าเปื้อนน้ำมัน ฉนวนใยแก้ว ตะกอนน้ำมัน ตะกอนสี

            เมื่อกากอุตสาหกรรมเข้ามาถึงโรงงาน ทั้งหมดจะถูกลำเลียงเข้าสู่อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม เพื่อคัดแยก บดย่อยละเอียด และปรับคุณภาพ จากนั้นจึงป้อนกากอุตสาหกรรมเข้าสู่เตาแก๊สซิไฟเออร์ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกิดก๊าซและเถ้าลอยขึ้น แล้วจะถูกเผาอีกครั้งด้วยเตาแอชเมลติ้ง ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 1,250 องศาเซลเซียส ความร้อนที่เหลือถูกนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับหม้อต้มไอน้ำ เพื่อใช้แรงดันของไอน้ำเป็นพลังงานกลในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป สำหรับไอเสียจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดมลพิษอากาศ FGT (Flue Gas Treatment)

            ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะเป็นระบบปิด มีระบบควบคุมมลพิษและของเสีย
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเศษวัสดุที่ได้จากการเผาไหม้ เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก เถ้าลอย ยังนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนวัสดุเผาไหม้ไม่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบแทนการก่อสร้าง

            ปัจจุบันโรงงานมาบตาพุด Eco Energy Power Plant  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 8 เมกกะวัตต์ และกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ถึง 65,000 ตันต่อปี โดยกระบวนการนี้ทำให้ไม่เหลือขยะที่ต้องกำจัดเพิ่ม และยังได้วัสดุผลพลอยได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy