พี่น้องเกษตรกร จ.ชัยนาท มีเฮ!!CPAC จับมือ SCIeco


พี่น้องเกษตรกร จ.ชัยนาท มีเฮ!!CPAC จับมือ SCIeco เปิดจุดรับซื้อเศษผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ฟางข้าว ใบอ้อย  กิ่งไม้/ใบไม้  ต้น/เหง้ามันสำปะหลังหรือเศษผลผลิตอื่นๆ อีกมากมายโดยเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่แจ้งได้เลย